:: hannusiltala.com ::

Etusivu
Foorumi
Henkilökuva
Kirjoituksia
- Valtuustosta
Kuvia
Yhteystiedot
Linkit

 

Järvenpään Vasemmistoliiton vuosikokousseloste 2006

Järvenpään Vasemmistoliiton vuosikokous tuomitsi UPM:n irtisanomiset

Järvenpään Vasemmistoliitto piti vuosikokouksensa 12.3.2006. Keskustelua herätti puolueen puheenjohtajan äkkilähtö. Kokousväki toi keskustelussa esille sen, ettei puolue tähän kaadu tai hajoa. Siimeksen lähdöllä nähtiin myös uusia mahdollisuuksia: kokoukseen mennessä oli jo ilmoittautunut kaksi puheenjohtajaehdokasta ja lisää on odotettavissa. Kokouksessa todettiin myös, että Vasemmistonuoret ovat lähteneet liikkeelle. Ylimääräinen puoluekokous valitsee uuden puheenjohtajan 13.5.2006. Järvenpään Vasemmistoliitolla oli viime puoluekokouksessa kolme edustajaa ja he osallistuvat myös ylimääräiseen puoluekokoukseen.

Suurta huolta ja suuttumusta aiheutti UPM:n ilmoittamat ennennäkemättömän suuret irtisanomiset. Kuusankoskella kokonainen kaupunki joutuu ahtaalle irtisanomisten takia, puhumattakaan millaista tuskaa ja näköalattomuutta irtisanomiset aiheuttavat perheille. Ihmetystä herätti myös maan hallituksen hampaattomuus asian yhteydessä. UPM:n toimet osoittavat sen tosiseikan, että pörssiyhtiöt lähtevät uskomattomiin toimiin voittojen saalistuksessa. Pörssiyhtiöiden johtotähti ovat osakkeenomistajat ja heidän sijoitussalkkujensa lihavointi. Pääoman maksimointi ei tunne moraalia eikä valtakunnanrajoja. Vasemmistoliittolaisten mielestä tämä osoittaa sen, ettei valtion pidä myydä enemmistöosuuksiaan vielä omistamissaan yhtiöissä. Päinvastoin valtion tulisi harkita teollisuuden omistusosuuksien kasvattamista ja kokonaan uusien yritysten perustamista. Valtion omistamissa yrityksissä on maan hallituksella tosiasialliset mahdollisuudet omistajana puuttua tämänkaltaisiin toimiin.

Järvenpään Vasemmistoliitto valitsi toimihenkilöt vuodelle 2006. Puheenjohtajana jatkaa Ilkka Järvinen ja varapuheenjohtajana Jenni Komonen. Johtokunnan jäseniksi valittiin Hannu Siltala, Jaana Wahlström, Oula Hyrske ja Antero Harju. Uusina johtokuntaan valittiin Minna Luosujärvi ja Maarit Uusikumpu. Varajäseniksi valittiin Salli Kivimäki, Antti Halakallio, Leena Pylvänäinen ja Anja Hietala. Johtokunnan sihteeriksi valittiin Jaana Wahlström, taloudenhoitajaksi Ulla Sandberg ja tiedottajaksi Veikko Jääskeläinen. Tilintarkastajiksi valittiin Timo Koivuniemi ja Leonid Hramoff varatilintarkastajiksi Ossi Kaminen ja Airi Hramoff. Vuosikokouksessa keskusteltiin myös eduskuntavaaleista, joihin Järvenpään Vasemmistoliitto on jo aiemmin asettanut ehdolle Jenni Komosen ja Hannu Siltalan.

www.hannusiltala.com