:: hannusiltala.com ::

Etusivu
Foorumi
Henkilökuva
Kirjoituksia
Yhteystiedot
Linkit

 

Rautatieläisten Liiton vasemmistoryhmä kunnallisvaaleissa

Puolueissa niiden kunnallisjärjestöissä sekä puolueihin sitoutumattomissa ryhmissä valmistaudutaan kuumeisesti 24.10.2004 pidettäviin kunnallisvaaleihin. Ennakkoäänestys alkaa jo 13.10.2004 ja päättyy 19.10.2004. Kaikkein kovimman työn joutuu tietysti jokainen ehdokas tekemään itse henkilökohtaisessa vaalikampanjassaan. Myös ammattiliitoilla on jäsentensä ja heidän hyvinvointinsa edistämisen kautta vahvat intressit siihen, millaista valtaa kunnissa käytetään. Rautatieläisten Liiton ja sen jäsenten yhteydet ja vaikutus kuntatasolla ovat merkittävä osa Liiton yhteiskuntasuhteiden hoitoa. Tosiasia on, että rautateiden ja ylipäänsä joukkoliikenteen puolestapuhuja ei ole läheskään siinä määrin kuin esimerkiksi kumipyöräliikenteen puolustajia.

Kunnallisvaalit ovat merkittävä osa demokraattista järjestelmää ja päätöksentekoa. Rautatieläisillään ei ole varaa jättää käyttämättä tätä päätöksentekokanavaa. Erityisesti monilla rautatiepaikkakunnilla on perinteisesti rautatieläistaustan omaavien kunnanvaltuutettujen ja lautakuntien jäsenten panos ollut merkittävä paikallisiin asioihin. Kuntapäättäjänä on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi kuntien kaavoitukseen, asunto- ja liikennepolitiikkaan ja kolutukseen. Kaikilla näillä osa-alueilla on suoria tai epäsuoria vaikutuksia työllisyydelle, edellytysten luomiseen elinkeinoelämälle ja teollisuudelle ja sitä kautta myös rautatieliikenteen liikennevirtojen kasvattamiseen.

Seuraavassa on esitelty toisen työväenpuolueen, Vasemmistoliiton, kunnallisvaaliteemoja sekä on listattu Liiton jäsenenä olevat vasemmistoliittolaiset ehdokkaat. Vasemmistoliitto on lähtenyt vaaleihin 13 kohdan ohjelmalla. Lähtökohtana on verovaroin kustannettavien kunnallisten peruspalvelujen turvaaminen ja kehittäminen kuntien omana tuotantona. Tämä onnistuu parhaiten, kun se tehdään yhdessä kehittäen kuntien henkilökunnan kanssa. Ei pidä unohtaa, että kunnallinen työ luo työtä, kun rakennettaan terveyskeskuksia, kouluja, palvelutaloja jne.

Palveluiden saaminen ei saa olla kiinni varallisuudesta. Tosiasia kuitenkin on, että ilman kunnollista veropohjaa ei palveluja paranneta. Vasemmistoliitto lähtee siitä, että kunnilla on varaa parempiin palveluihin. Yhtenä keinona tähän on, että v erovaroja on ohjattava nykyistä enemmän valtionosuuksina kunnille. Köyhyyden vastustaminen on osa heikompiosaisten aseman parantamista. Työttömyysturvan, asumisturvan ym. ensisijaisten etuuksien lisäksi on pidettävä huoli muista toimeentuloturvaamisen muodoista. Hyvä hoito ei saa olla kiinni varallisuudesta. Jokaiselle on taattava mahdollisuus laadukkaaseen terveydenhoitoon. Hoitoon on päästävä kohtuullisessa ajassa.

Syrjäytymisen estämiseen pyritään kunta kuuluu kaikille teemassa, mikä tarkoittaa, että jokaiselle on taattava mahdollisuus mielekkääseen osallisuuteen. Heikompiosaisia kaikkein eniten kuormittavat kunnalliset palvelumaksut on pidettävä aisoissa. Kunnallisten palvelujen järkevän kehittämisen tulppana on monissa paikoissa ollut, ettei saada yhteistyötä toimimaan yli kuntarajojen. Vasemmistoliitto kannattaa vapaaehtoisia kuntaliitoksia. Puhdas elinympäristö ja liikkumisen vapaus sekä oikeus viihtyisään asumiseen ovat ohjelmassa asioita, joka pitää sisällän myös kohtuuhintaisen joukkoliikenteen takaamisen. Koulutus luo tasa-arvoa teemalla muistutetaan siitä, että yhtenäinen peruskoulu on koulujärjestelmämme kulmakivi, jonka opetuksen laadusta ja kohtuukokoisesta luokkakoosta on pidettävä huoli. Viimeisenä mutta ei vähäisempänä vaatimus kuntien päätösten avoimuuden lisäämisestä. Asioihin on päästävä vaikuttamaan jo niiden valmisteluvaiheessa. Valmistelussa on otettava huomioon entistä paremmin lapset ja nuoret sekä on arvioitava päätösten vaikutusta myös sukupuolen kannalta.

Rautatieläisten Liiton vasemmistoryhmän ehdokkaita

Artikkelin kirjoitusaikana tiedossa olevia Rautatieläisten Liiton jäseniä, jotka ovat ehdokkaana kunnallisvaaleissa Vasemmistoliiton listoilla.

Järvenpää, Hannu Siltala, sopimussihteeri, No: 217
Kotka, Juhani Hodju, junamies, No: 116
Orivesi, Mika Karsikas, rataesimies, No: 9
Oulu, Raimo Salow, aluepääluottamusmies, No: 88
Pieksämäki, Ritva Sormunen, varaosatyöntekijä, No: 50
Riihimäki, Eero Hallikainen, veturiasentaja, No: 151
Riihimäki, Keijo Rajala, raiteentukemiskoneen käyttäjä, No: 165
Riihimäki, Jari Riihimäki, konduktööri, No: 166
Riihimäki, Simo Stålhammar, veturiasentaja, No: 167
Tampere, Antero Mäkinen, konduktööri, No: 50
Vantaa, Jarmo Nyberg, aluepääluottamusmies, No: 405

Ei muuta kun äänestämään. Jos ei nyt ihan punaista viiva vetämään, niin ainakin vääntämään numero sille itselle parhaalle ehdokkaalle.

Hannu Siltala
sopimussihteeri