korotettuja suojateitä saadaan lisää hillitsemään Pietolankadun liikennettä

 

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 26.10.2005 lisätä ajonopeuksia hillitseviä korokkeita Pietolankadulle

 

Runsas kansalaispalaute ja lehtikirjoittelu herätti päätöksentekijät. Nyt heräsi toivo, että Pietolankadun kaahaukset saadaan päättymään. Hurjastelijoille töyssyt eivät  ole kuin hidaste, mutta ne ainakin jossain määrin hillitsevät ja muistuttavat siitä, että nopeusrajoituksia ei ylitetä. 

 

 

SEURAAVASSA ON TEKNISEN LAUTAKUNNAN ASIAAN LIITTYVÄ PÄÄTÖS KOKONAISUUDESSAAN, 26.10.2005

 

Pietolankadun liikenne

 

Tekninen toimi

 

Pietolankadulla käytetyistä suurista ajonopeuksista on tullut runsaasti yhteydenottoja ja myös paikallislehtien yleisönosastoilla aihe on suosittu. Koivusaaren aluetta kaavoitettaessa uusien asukkaiden annettiin ymmärtää, että Vähänummentien pohjoispuolisen alueen liikennettä Pietolankadun kautta rajoitetaan. Tämä näkyy selvästi myös asemakaavasta, katualuetta on kavennettu asuntoalueen pohjoispuolella (liitekartta A). Kadulla on jo kielletty kuorma-autojen läpiajo.

 

Koulun kohdalle on rakennettu korotettu suojatie. Kahdella uudella korotetulla suojatiellä saadaan nopeustasoa lasketuksi. Samalla tulee viestitetyksi tarpeettomasti läpiajaville, että sujuvampiakin reittejä on käytettävissä.

 

Myös mopoilu koetaan alueella harmilliseksi. Mopolla ajo Oksapolulla olisi mopoilijoille itselleen eduksi, mutta kuten yleensäkin muutamat häiriköt pilaavat yhteisen hyvän. Nyt mopoilua Oksapolulla on helppo valvoa kun se on kokonaan kielletty. Jos se sallitaan niin poliisin keinovalikoima pienenee oleellisesti.

 

Liikenneinsinööri esittää, että

Pietolankadulla liitteessä A esitetyt suojatiet muutetaan korotetuiksi.

 

Tekn. joht.:  Tekninen lautakunta päättää, että Pietolankadulla liitteessä A esitetyt suojatiet muutetaan korotetuiksi.

 

Päätös:        Hyväksyttiin.

 

 

Valmistelija liikenneinsinööri

Eino Ikonen, puh. 2719 2432