:: hannusiltala.com ::

Etusivu
Foorumi
Henkilökuva
Kirjoituksia
Yhteystiedot
Linkit

 

Peruspalvelujen turvaaminen ja kunta-alan töiden kehittäminen

Tuntuu siltä, että kunnallisten palvelujen kehittäminen on kaikkien huulilla ja poliittisissa ohjelmissa. Kilpalaulanta tällä alueella näissä kuntavaaleissa on vertaansa vailla. Kuntalaisten on vaikea nähdä eroja näiden toinen toistaan lupaavampien julistusten välillä. Keinot päämäärien saavuttamiseksi poikkeavat toisistaan. Perustaltaan kyse on arvovalinnasta: mitkä ovat sellaisia palveluja ja toimintaa, jotka halutaan pitää kunnan tuottamana ja sen myötä demokraattisen päätöksenteon ja valvonnan alaisena, mitkä taas ovat sellaista toimintaa, että ne annetaan vapaiden liikevoittoa tavoittelevien markkinavoimien haltuun.

Vasemmistolaisessa arvomaailmassa on perinteisesti tukeuduttu siihen, että kaikille yhtäläisten varallisuudesta riippumattomien peruspalvelujen, terveydenhuollon, sosiaalipalvelujen, nuorisotyön, vammaispalvelujen, vanhustenhuollon, päivähoidon, koulu- ja kirjastotoimen, tuottaminen kuuluu yhteiskunnan laitosten tehtäväksi. Tämä ajatus ei sulje pois sitä, etteikö kunnallisia palveluja omana toimintana yhdessä henkilökunnan, viranomaisten ja päätöksentekijöiden kanssa voitaisi kehittää entistä laadukkaammiksi ja tehokkaammiksi. Perinteisen päätöksenteon rinnalle olisi luotava sellaiset osallisuusjärjestelmät ja vaikutuskanavat, että varsinaisilla palvelujen käyttäjillä olisi mahdollisuus myötävaikuttaa asioiden valmisteluun.

Olen omassa työssäni sopimussihteerinä Rautatieläisten Liitossa ja sitä ennen VR:ssä henkilöstön kehittäjänä ja kouluttajana saanut läheltä seurata ja vaikuttaa lukuisiin paikallisiin työyhteisöjen kehittämishankkeisiin. Merkittäviä muutoksia työn tuottavuudessa, työn mielekkyydessä ja henkilökunnan hyvinvoinnissa voidaan saada aikaan, jos kehittämisyhteistyölle annetaan tilaa ja luodaan sille riittävät edellytykset. Kunta-alalla tämä tarkoittaa sitä, että töiden ulkoistamisen, epäterveen alihankinnan, puhumattakaan pimeän tai harmaan työvoimankin käytöstä sekä pätkä- ja vuokratyöntekijöiden liiallisen käytön sijaan järjestelmällisesti ryhdytään kehittämään töitä itse omana työnä. Kunnallisen päätöksenteon ja valvonnan kautta voidaan omien töiden lisäksi vaikuttaa myös suoraan siihen, että niille työmailla, joissa kunta on tilaajana, esimerkiksi rakennusprojekteissa, ei käytetä laitonta harmaata tai pimeää työvoimaa. Sinä äänestäjän olet vaikuttaja, tee järjellä arvovalinta kuntasi peruspalvelujen ja kunta-alan töiden kehittämisen puolesta

Hannu Siltala No: 217
sopimussihteeri
elektroniikka-asentaja/ kasvatustieteen kandidaatti
p.040-5796306
e-mail: hannu.siltala@rautl.fi
www.hannusiltala.com