:: hannusiltala.com ::

Etusivu
Foorumi
Henkilökuva
Kirjoituksia
- Valtuustosta
Kuvia
Yhteystiedot
Linkit

 

KAUHAJOKI, KUNNALLISVAALIT, KEMIRA, KEMIA

Artikkeli julkaistaan Kemianliiton Kiteet-lehdessä Nr 12, 23.10.2008 palstalla "LIITON LINJAT"

Kauhajoki
Viime viikot ovat koetelleet koko kansakuntaa. Vuoden päivät ehti kulua Jokelan veritöistä, kun samanlaiset järkyttävät uutiset kantautuivat jo Kauhajoelta. Nämä tapahtumat, joita ei pitänyt Suomessa koskaan tapahtua, ovat piirtyneet yhteiseen muistiin Estonian onnettomuuden kaltaisena käsittämättömänä epäuskona, vihana ja voimattomuutena. Kodeissa, kouluissa, työpaikoilla, kaikkialla missä on kokoonnuttu, on noussut esiin kysymys miksi? Julkista keskustelua on hallinnut enemmän puheet tapahtuman seurauksista kuin syistä.

On helpompi kohdistaa kritiikki näkyviin seurauksiin, löysiin aselakeihin ja tekovälineisiin kuin kantaa osavastuuta kulttuuristamme, siitä henkisestä perinnöstä ja käyttäytymismallisesta, joiden varassa elämme ja muodostamme mielipiteitämme, hyväksymme asioita tai tuomitsemme niitä. Jokainen voi kysyä itseltään, mitkä ovat minun tekoni ja mitä aion tehdä, etteivät tällaiset murhenäytelmät enää toistuisi. Asia johon me kaikki voimme vaikuttaa, on henkisen alistamisen ja kiusaamisen perinteen katkaiseminen. Sitä vastaan pitää taistella joka tasolla, kodeissa, päiväkodeissa, kouluissa, kaveripiireissä ja työpaikoilla. Hiljaiset kiusaamisen sivustaseuraajat ovat pahimpia kiusaamisen edistäjiä. Ongelmien ei pidä antaa kasaantua. Niihin on puututtava tässä ja nyt.

Kunnallisvaalit
Kunnallisvaalit ovat tärkeä osa suomalaista paikallisdemokratiaa. Kenelläkään ei pitäisi olla varaa jättää äänestämättä sen verran tärkeistä asioista valtuustoissa ja muissa kunnallisissa luottamuselimissä päätetään. Kemianliittolaisena sinä olet omassa kunnassasi päättäjän roolissa. Harkitse tarkkaan kenelle äänesi annat, vaikuta siihen miten maksamasi veroäyrit seuraavan neljän vuoden aikana käytetään. Tarjolla on toinen toistaan lupaavampia ehdokkaita. Katso kuitenkin tämänkin lehden sivuilla olevat liittomme jäsenet, josko sieltä löytyisi Woody Guthrien laulua "Liiton tyttö" mukaillen oma liiton tyttö tai mies, jota voisi äänestää.

Teollisuustyöntekijät tarvitsevat siinä, missä kuntienkin työntekijät, etujensa ajajia ja yritystoiminnan edistämisen ja teollisten työpaikkojen puolestapuhujia valtuustoissa. Kannatta muistaa, että kemianliittolaisia on 47 000. Vaikka jakaannummekin ympäri maan, niin sillä joukolla saadaan, jos halutaan, monta kemialaista valtuustoihin.

Kemira
Huonot uutiset yritysmaailmasta eivät ole laantumassa, päinvastoin. Uusia ilmoituksia lomautuksista ja irtisanomisista tulee päivittäin. Tässä ei toivottujen uutisten joukossa Kemiran yt-neuvottelut ja irtisanomiset ovat kuitenkin avanneet uusia uria. Kemiralaiset kentän neuvottelijat ovat pärjänneet ja toimineet neuvotteluprosessin aikana aloitteellisesti ja ennakkoluulottomasti yhdessä Toimihenkilöunionin ja Ylempien toimihenkilöiden kanssa. Ay-liikkeessä tyypilliset liittojen väliset raja-aidat on pystytty ylittämään

Henkilöstöjärjestöt ovat mallikkaasti hyödyntäneet konserninsa kansainväliset ay-suhteet. Kemiran eurooppalaiset henkilöstöjärjestöt saivat tukalassa tilanteessa aikaan sellaiset neuvottelupaineet, joka sai työnantajapuolen ottamaan työntekijäpuolen vaatimukset neuvotteluissa vakavasti. Kauaskantoisin uusi avaus tässä prosessissa on perustettava koulutusrahasto, jonka tarkoituksena on tukea irtisanottujen sijoittumista opiskelujen kautta uudelleen työelämään.

Kemia
Liitto on valmistautumassa uuteen sopimuskierrokseen, joka on yksi ensi vuoden toiminnan painopisteistä. Ay-liike on useilla sopimuskierroksilla joutunut altavastaajan rooliin. On pitänyt torjua työnantajapuolen pitkät heikennyslistat, ennen kuin on päästy edes kunnolla esittämään omia tavoitteita.

Tulevalle sopimuskierrokselle on tehtävä sopimuspoliittisia avauksia, jotka ovat enemmän kuin pelkät tasokorotukset. On tehtävä uusia laadullisia ja määrällisiä esityksiä, joilla parannetaan luottamushenkilöiden asemaa, jäsenistön työssä jaksamista, työhyvinvointia ja toimeentuloa. Ammattiosastoissa kannattaisi aidosti, vanhojen esitysten monistamisen sijaan, miettiä mitä tulevalta sopimuskierrokselta halutaan ja tehdä siitä aloitteet.

Hannu Siltala
Kemianliiton liittosihteeri

www.hannusiltala.com