:: hannusiltala.com ::

Etusivu
Foorumi
Henkilökuva
Kirjoituksia
Valtuustosta
Yhteystiedot
Linkit

 

Järvenpään Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro kaupunginahallituksen esitykseen erityismaksuperustetonteista

Erityisperustetonttien hinnoittelu

Järvenpää pyrkimässä Keski-Uudenmaan Kauniaisiksi

Järvenpäätä näyttää ainakin joidenkin päättäjien taholta vaivaavan elitismitauti. Uskotaan, että haalimalla kaupunkiin erilaisia napahenkilöitä saadaan kaupungin talous terveelle pohjalle ja vakaaseen kasvuun. Kauniisti puhutaan imagollisesti merkittävistä henkilöistä. Mitä niillä on todellisuudessa merkitystä "Kauniita ja rohkeita" enempää.

Julkisesti kaupungin virallisissa asiakirjoissa niin kuin tässä käsitteillä olevassa erityisperustetonttien hinnoittelupykälässä kehdataan arvottaa ja viestittää, että tänne kylään eivät kaikenlaiset ihmiset ole tervetulleita. Ääneen tätä ei suoraan sanota, sanotaan, että halutaan ns. hyviä veronmaksajia. Mitä ne ovat? Ainakin minun käsitemaailmassani hyvän vastakohta ovat huonot veronmaksajat eli ilmeisesti me tavalliset palkansaajat, joita uskon, että valtuustosalissa enemmistö on.

Peräänkuulutan oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa elitismin edistämisen sijaan. Emme tarvitse Järvenpäähän mitään kultahammasrannikoita eikä kukkuloita. Järvenpään Vasemmistoliiton mielestä Järvenpäähän on luotava sellaiset tonttien saantiperusteet, jotka mahdollistavat tavallisellekin palkansaajalle tilaisuuden tasapuolisesti päästä kiinni omakotitalotonttiin. Nämä tavalliset palkansaajat ovat paras ja vakaa pohja myös pitkäaikaiselle veropohjalle. Sellaiselle perustalle, jossa todellisuudessa maksetaan kunnallisveroa eikä pelkkää pääomaveroa eikä muutenkaan keplotella veroilla ja yritystoiminnan piikkiin pantavilla veronkierroilla, edustustiloilla jne.

Ehdotan asian hylkäämistä

Hannu Siltala kaupunginvaltuutettu Järvenpään Vasemmistoliitto ryhmän puheenjohtaja