:: hannusiltala.com ::

Etusivu
Foorumi
Henkilökuva
Kirjoituksia
- Valtuustosta
Kuvia
Yhteystiedot
Linkit

 

VANHANKYLÄNNIEMEN KULTTUURI- JA LUONNONYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN

Tuusulanjärvi - Keski-Uudenmaan helmi

Tuusulanjärvi on Keski-Uudenmaan helmi ja siihen pitää suhtautua sillä vakavuudella. Tuusulanjärven pohjoispää rajoittuu Järvenpään keskustan rantapuistoon ja rantakatuun. Järven rannat muodostavat erittäin runsaat lintujen pesimäalueet, varsinkin Natura-alueella. Alueet tulee säilyttää tuleville sukupolville.

Perinteinen vapaa-ajanviettopaikka (Kuvat Hannu Siltala)

Vanhankylänniemi on ollut perinteisesti järvenpääläisten virkistys- ja vapaa-ajanviettopaikka. Vasemmistoliiton johtokunta ja valtuustoryhmä on käsitellyt alueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotusta. Mielestämme Vanhankylänniemi tulee säilyttää edelleenkin Järvenpään asukkaiden paikkana, jossa voi pistäytyä virkistymässä luonnon keskellä.

Alueen rakennukset ja rantapusikot kuntoon

Alue ja sen rakennukset vaativat osin pikaista korjausta ja entisöintiä. Kartanon eli retkeilymajan käytössä oleva rakennus on peruskorjattava pikaisesti. Saunarakennus tarvitsee korjausta tai uudelleen rakentamisen vanhan tilalle. Rantapusikot tulee raivata, kuitenkin niin herkällä kädellä, ettei arvokas linnusto kärsi siitä. Alustalaisten mäki (Myllykallio) on säilytettävä nykyisellään eikä siihen ei pidä rakentaa uudisrakennuksia. 1990 puolivälissä alueelle esitettiin mm. veteraanipuistoa.

Terveyskeskus on säilyttävä

Terveyskeskuksen muuttaminen kylpylähotelliksi on epärealistinen vaihtoehto. Terveyskeskus on jätettävä sen alkuperäiseen tarkoitukseen, koska väestön vanhetessa tulevaisuudessa tällaisia laitoksia tarvitaan vaikka varsinainen terveyskeskus siirtyykin kaupungin keskustaan tulevaisuudessa.

Kehitystä järvenpääläisten ehdoilla

Vanhankylänniemeä on kehitettävä Järvenpääläisille. Ratsastus on kasvanut viime vuosina voimakkaasti, tämä harrastus sopii alueelle hyvin ja se voi hyvin laajentua esimerkiksi terveyskeskuksen pohjoispuolelle esitetyn harjoituskentän muodossa. Samoin tälle peltoalueelle sopii pallopelejä, mutta golf ei sovi alueelle, se on siihen liian pieni ja harrastajamäärä suppea sen kalleuden takia.

Vanhakyläntien yli on esitetty vaihtoehtona sillan rakentamista (ratsastustallien ja maneesin kohdalta). Se ei kuitenkaan sopine maisemaan ja on kallis toteuttaa. Purjehdussatama voi myös laajentua. Tuusulanjärvi on ollut vasta-alkavien harrastajien oiva paikka ja sopii hyvin pienveneille. Hotellin rakentaminen ei ole järkevää alueelle. Vanhankylänniemi ei ole alueena riittävän suuri tällaiseen toimintaan ja sen herkkä luonto kärsii raskaasta rakentamisesta. Matkailuvaunu- ja leirintäalueena pienin muutoksin ja tätä tukevaa pientä rakentamista voidaan sallia alueelle.

Kuvassa Kellarikrouvin edustalla: Ilkka Järvinen ja Paavo Siltala

Ei kaupallisuudelle

Vanhankylänniemestä on luotava alue, johon on mukava mennä ilman rahapussiakin vaikka pysähtyä Tuusulanjärven ympäri pyöräillessä, talvisaikana järvellä hiihtäessä tai pilkillä käydessä. Tapahtumien järjestämiseen alue sopii hyvin, kuten Puistoblues on osoittanut koko historiansa ajan. Alueen kehittämiseen ei pidä haalia kumppaneita sijoittajista tai yrityksistä vaan kaupungin on taloudellisten mahdollisuuksien mukaan kehitettävä aluetta ja säilyttää se kaupungin omaisuutena.

Ilkka Järvinen, kaupunginhallituksen
jäsen ja -valtuutettu


www.hannusiltala.com