:: hannusiltala.com ::

Etusivu
Foorumi
Henkilökuva
Kirjoituksia
Valtuustosta
Yhteystiedot
Linkit

 

Uusi valtusto aloitti työskentelyn

Järvenpää uusi valtuusto aloitti työskentelynsä 24.1.2005. Heti kättelyssä uudelle valtuustolle tuotiin pöytään kaupungin palvelustrategian hyväksyminen. Uusille valtuutetuille, joita kokouksessa oli merkittävästi, ei paljon annettu aikaa paneutua esitykseen. Uskallankin väittää, että monet uusista valtuutetuista tekivät äänestyspäätökset enemmän tai vähemmän mutupohjalta. Palvelustrategian käsittely oli alkanut jo edellisellä valtuustokaudella asiaan kuuluvilla seminaareilla ym.

Palvelustrategiaesitystä oli käsitelty kaupungin hallituksessa useita kertoja, mutta uudelleen käsittelyesitysten ja muutosehdotusten vuoksi asiaa ei saatu ratkaisuun viime valtuustokaudella. Vasta tammikuun kokouksessa vanha kaupunginhallitus sai erimielisen esityksen runnottua läpi äänestyspäätöksin. Valtuuston kokous äänesti ensin asian palauttamisesta uudelleen käsittelyyn. Esitys kuitenkin kaatui porvaririntaman ja demarien vastustukseen.

Järvenpää vasemmistoliiton kaupunginhallituksen edustaja Ilkka Järvinen oli ehdottanut palvelujen Vasemmistoliiton valtuustoryhmässä valmisteltuja yksityistämistä vastustavia ja henkilökunnan asemaa ulkoistamis- ja muutostilanteissa suojaamaan muutoksia palvelustrategiaan. Valtuuston kokouksessa Järvinen uudisti muutosehdotukset vasemmistoliiton uuden valtuutetun Hannu Siltalan kannattamana.

Vasemmistoliiton muutosehdotukset palvelustrategiaan olivat seuraavat: Sivulle 8: Työntekijöiden työsuhde-edut eivät saa heikentyä liikkeenluovutustilanteessa. Mahdollisissa tarjouspyynnöissä on otettava huomioon edellä mainittu asia.

Sivulle 14: Uusien päivähoitopalvelujen ulkopuolinen tarjonta, jos se on tarkoituksenmukaista, tarkastellaan tapauskohtaisesti erikseen. Äkilliset päivähoidon tarpeen muutokset on pystyttävä hoitamaan myös omalla palvelutuotannolla. Yksityisten päivähoitopalvelujen tuottamisessa varmistetaan tasapuoliset markkinaosuudet eri tuottajien välillä niin, ettei osa yksityisistä palveluntuottajista saa kaupungilta piilotukea halpojen tilavuokrien yms. muodossa.

Sivulle 16: 3. Lasten päivähoito. Ensimmäinen kappale Uusi päivähoitotarve tyydytetään kaupungin omana tai, jos se on tarkoituksenmukaista yksityisten tuottamana.

Sivulle 29: Henkilöstönäkökulmat kilpailutettaessa. Kohta 1. Uusi kappale loppuun. Työntekijöiden työsuhde-edut eivät saa heikentyä liikkeenluovutustilanteessa.

Vasemmistoliiton varavaltuutettu Salli Kivimäen ehdotuksesta äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä. Vasemmistoliiton ehdotukset hävisivät äänestyksissä pääasiassa Kokoomus-Demarikoaliition ja muutamien yksittäisten yksityistämistä kannattavien pienporvarien vastustamana. Äänestystulokset on yksityiskohtaisemmin luettavissa valtuuston pöytäkirjoista.