Järvenpään Vasemmistoliiton                                                          Valtuustoaloite/HS

Valtuustoryhmä

 

 

Järvenpään Valtuusto 28.2.2005

 

 

TEIDEN, KATUJEN, KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN JA JALKAKÄYTÄVIEN TALVIKUNNOSSAPIDON KEHITTÄMINEN

 

Aloite

Järvenpään Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää Järvenpään teiden, katujen, kevyenliikenteen väylien, jalkakäytävien sekä muiden yleisten kulkuväylien talvikunnossapidon kehittämiseksi seuraavia toimia:

 

 

1.      Arvioidaan em. kulkuväylien talvikunnossapidon riittävyys eri kiireellisyysluokissa sekä

2.      Selvitetään talvikunnossapidon laadunvarmistusjärjestelmän nykyinen tila ja

3.      Laaditaan selvityksen perusteelta kulkuväylien talvikunnossapidon kehittämissuunnitelma ja tehdään perusteelta tarvittavat muutokset ja korjaukset kulkuväylien talvikunnosspitojärjestelmään.

 

Kehittämissuunnitelmassa huomioon otettavia asioita:

 

·        Alihankintasopimukset urakoitsijoiden kanssa on laadittava siten, että ne sisältävät riittävät toimintaa jämäköittävät sanktiot laiminlyöntitilanteissa

·        Sopimuksissa on varmistettava, että kunnossapitotyöt tehdään tarkoitukseen sopivalla kalustolla ja materiaaleilla

·        Talvikunnossapidon laadun varmistamiseksi on kaupungin omaa valvontaa tehostettava nykyisestä palokuntalaistoiminnasta ennakoivaan suuntaan ja toiminnan säännölliseen arviointiin yhdessä urakoitsijoiden ja muiden kunnossapitäjien kanssa

·        On kehitettävä sellainen kulkuväylien kunnossapidon seurantajärjestelmä, jossa kuntalaisilla on mahdollisuus tarkistaa ja saada omalta saada tietoon, millaisessa kiirellisyysjärjestyksessä ja millä laatutasolla talvikunnossapito on sovittu toteutettavaksi esimerkiksi omalla asuinalueella. Tiedot voisivat olla esimerkiksi Järvenpään kotisivuilla.

 

Perustelu

 

Aloitteen tekijöiden omakohtaisten kokemusten ja kuntalaisilta saadun palautteen perusteella on ollut havaittavissa kuluvanakin talvena puutteita ja ongelmia kulkuväylien kunnossapidossa. Kunnossapidon puutteet ovat ilmenneet kevyen liikenteen väylien aurausten ja hiekoituksen puutteina sekä aurauskaluston jättämänä erityisenä liukkautena, joka johtuu hammastusten puutteesta aurausvälineissä.

 

Vaaratilanteita liikenteessä on sattunut myös katujen jäärännien ja jääkumpareiden poistossa ilmenneiden puutteiden vuoksi.

 

Pihakaduilla ainakin Jampan Koivusaaressa on toistuvasti ollut hitautta ja heikkoa laatua katujen ja pysäköintialueiden aurauksessa.

 

Puhelinsoittojen jälkeen talvikunnossapidosta vastaaville on yleensä puutteet korjattu melko nopeasti. Annetulla palautteella ei kuitenkaan ole ollut pitkäaikaisempaa vaikutusta, sillä jo seuraavan myräkän jälkeen on palattu taas entiseen malliin, jossa odotetaan suoria yhteydenottoja kansalaisilta ennen kuin toimitaan. Kunnossapitojärjestelmän on ensisijaisesti toimittava tehtyjen sopimusten mukaisesti automaattisesti ilman että kuntalaisten on toistuvasti muistutettava tekemättömistä kunnossapitotöistä.

 

 

 

Allekirjoitukset

 

Hannu Siltala

 

Antti Helakallio

 

Ilkka Järvinen