Järvenpään Vasemmistoliiton                                                          VALTUUSTOALOITE

valtuustoryhmä

Hannu Siltala

 

Järvenpään kaupunginvaltuusto

6.2.2006

 

 

 

KOMPOSTOINNIN EDISTÄMISEN TALOUDELLINEN TUKI

 

Esitys

 

Järvenpään Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Järvenpään kaupunki tukisi taloudellisesti asianmukaiset kriteerit täyttävien ja ympärivuotisen käytön mahdollistavien lämpökompostorien hankintaa omakotitalouksiin sekä kiinteistö- ja taloyhtiöihin. Summa voisi omakotitalouksien osalta olla esimerkiksi 100 euroa/talous. Vastaava tuki kiinteistö- ja taloyhtiöille olisi suurempi. Tuki myönnettäisiin ensimmäisen lämpökompostorin hankintaan ja se myönnettäisiin hakemuksesta kuitteja vastaan. Tuen saamisen ehtona olisi lisäksi sitoutumien selvityksen tekoon ensimmäisen vuoden kokemuksista kompostoinnista.

 

Perustelut

 

Kompostoinnin edistäminen on osa kestävää kehitystä ja osa Järvenpään hyväksymää Järkevä –ohjelmaa. Kompostoinnin merkittävä lisääntyminen vähentäisi omalta osaltaan kaatopaikkojen kuormitusta sekä vähentäisi biojätteiden kuljetusta paikasta toiseen. Vastaavasti biojätteiden hyväksikäyttö asianmukaisen kompostoinnin jälkeen maanparannusaineena vähentäisi tarvetta kuljettaa multaa ja muita maanparannusaineita sekä tarvetta käyttää vesistöjä rehevöittäviä keinolannotteita puutarhoissa ja pihamailla. Kaupungin taloudellisella tuella madallettaisiin asianmukaisten kompostorien hankintaa ja annettaisiin konkreettinen positiivinen viesti kuntalaisille kompostoinnin luontoa säästävästä tärkeydestä.

 

Järvenpään Vasemmistoliiton valtuutetut

 

 

 

Hannu Siltala                     Ilkka Järvinen                    Antti Helakallio