:: hannusiltala.com ::

Etusivu
Foorumi
Henkilökuva
Kirjoituksia
Valtuustosta
Yhteystiedot
Linkit

 

Järvenpään Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro 15.5.2006 vuoden 2005 tilipäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja arviointikertomuksesta

Järvenpään taloudellinen tulos vuonna 2005 on 696 000 euroa plussalla, mutta täytyy huomata, että siitä 480 000 euroa muodostuu satunaiseristä eli osakkeiden myynnistä. Tuloksella ei täten voi kovin paljon hehkutella.

Heti alkuun on todettava, että tarkastuslautakunnan arvio on hyvä ja siinä on oleellisia arvioita Järvenpään viime vuoden toiminnasta.

Tässä omassa puheenvuorossani paneudun yksityiskohtaisten lukujen arvioinnin sijaan omasta ja Järvenpään Vasemmistoliiton mielestä keskeisimpään Järvenpään koko kehitystä vaivaavaan ongelmaan, maapolitiikkaan. Järvenpää pahin ongelma, joka heijastuu kaikkeen, on epäonnistunut ja lyhytjännitteinen sekä historiallisesti vanhakantaiseen yksityisen maanomistajan etuja suojaavaan ajattelutapaan takertuminen.

Epäonnistuneen maapolitiikan laskua maksetaan nyt ja vielä pitkälle tulevaisuuteen. Yrityksille ei ole tarjolla riittävästi asianmukaisia tontteja. Bisnestä ei saada pyörimään, eikä saada luotua riittävästi uusi ja pysyviä työpaikkoja Järvenpäähän. Raha ei liiku samassa mittakaavassa, kun etusijalle asetetaan yksittäisten maanomistajien maahinnan maksimoinnin odotukset.

Vastaavasti kuten yritystonteista, on myös asuntonteista pulaa Järvenpäässä. Tämä estää työssäkäyvän väestö hakeutumisen asumaan Järvenpäähän tai luontevan sisäisen muuton asumistarpeiden muuttuessa esimerkiksi perheen koon kasvaessa.

Harjoitettu maapolitiikka heijastuu edellä kuvatun kautta kaikkeen. Väestön kasvu on taantuvaa ja pysyy jotenkuten plussan puolella ulkomaalaisten ansioista. Väestön kasvulle ja sitä kautta verotulojen kasvulle ei ole luotu kunnollisia ja luontevia edellytyksiä.

Nimitettäköön sellaista maanhankintapolitiikkaa, jota peräänkuulutan sitten vaikka sosialismiksi, kansakapitalismiksi tai yhteisökapitalismiksi, sillä ei ole väliä, kunhan saadaan tuloksia aikaan. Minusta päättäjillä olisi oltava rohkeutta maan lunastuksiin, jos yleinen kaupungin toiminta- ja kasvuedellytykset eli yleinen sitä vaativat.

Yksi iäisyysongelma, joka toistuu Järvenpäässä vuodesta toiseen, ovat suuret työttömyysluvut (7 %). Työttömyyslukuja ei saada parannettua alemmas voivottelemalla. On paneuduttava työttömyyden todellisiin syihin. Työttömien elämänhallintaan on saatava enemmän potkua. Perintönä isiltä pojille sukupolvien yli kulkevat työttömyysputket on saatava katkaistua. Kun päästää todellisiin syihin käsiksi, en voi ymmärtää, ettei pääkaupunkiseudulta löytyisi töitä sellaisille, jotka sitä todella haluavat tehdä.

Elinkeinopolitiikasta on tyydytyksellä todettava, että vuoden 2005 aikana uusia yrityksiä syntyi Järvenpäähän 180 ja uusia työpaikkoja niihin tuli 353. Minua kiinnostaisi myös tieto, työpaikkojen pysyvyydestä, se ei ainakaan tasekirjasta selviä mistään. Eli mikä on työpaikkojen todellinen nettolisäys vuodessa.

Järvenpään julkisuuskuvalla on vielä parantamisen varaa uudesta tiedottajan vakanssista huolimatta. Virkamiesten suhtautuminen kansalaisten kyselyihin ja julkisuudessa esiintymiseen ei ole parhaassa mallissa. Esimerkkinä muutama päivä sitten julkisuudessa ollut katupäällikön selittely siitä, ettei hän ehdi joka kiinteistöllä käydä tarkastamassa tilannetta, jätemaksuista vapauttamista hakevan kansalaisen asiassa. Todellisuudessa olisi pitänyt käydä vain parilla kiinteistöllä toteamassa tilanne. Siinä ajassa, mitä asiaa joutuu medialle selittelemään, olisi käynnit jo tehty.

Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomioita koululaisten iltapäivätoiminnan onnistuneisiin järjestelyihin. Iltapäivätoimintahan päätettiin viime vuonna kilpailutuksen jälkeen järjestää kaupungin omana toimintana. Samalla saatiin iltapäiväohjaajina toimiville kouluavustajille luotua kokopäivätoimiset työnkuvat. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomioita kouluavustajien pätevöittämiskoulutuksen vaikeuteen toteuttaa oppisopimukselle johtuen siitä, että kouluavustajat lomautetaan kesälomien ajaksi. Olen vakuuttunut siitä, että kouluavustajia voidaan hyödyntää kaupungin muissa tehtävissä myös kesäaikana, jos siihen on todellista tahtoa ja asiaan paneudutaan. Tällöin voidaan oppisopimustoiminta ja tutkintojen näytötkin järjestää katkotta.

Lastensuojelun ja huostaanottojen menot ovat korkeat ja kasvavat vuodesta toiseen. Erityisen kallista on lasten sijoittaminen perhekoteihin ja vastaaviin. Olen aikaisemminkin puhunut tästä samasta asiasta samoin kuin ryhmätoverini Ilkka Järvinenkin. Perheiden pahaa oloa ei saada poistettua yksittäisillä tempuilla. Olisi paneuduttava niihin malleihin, joita ympäristö ja media koko ajan ruokkii ja luo. Ei olisi pahaksi vaikka vanhemmat laitettaisiin koulunpenkille, jos ei nyt ihan pakosta niin ainakin siihen olisi oltava mahdollisuus, vaikka koulujen aloittamisen yhteydessä, kuuntelemaan luentoja aikuisesta vanhemmuudesta ja keskustelemaan niistä.

Haluan kiinnittää huomiota myös kirjastokäyntien määrään niin kuin tarkastuslautakuntakin. Kirjaston käytön määrän mittarina on kirjojen lainausmäärät auttamattomasti vanhentunut. Kirjastoahan käytetään paljon muuhunkin. Ihmiset käyvät lehtisalissa, surffailemassa netissä lukemassa ei ulos lainattavaa erikoiskirjallisuutta jne. Täytyisikin luoda kokonaan uudet mittarit, jotta kirjaston käytön todellinen kirjo saataisiin myös luotettavina lukuina esiin.

Kaavoituksesta ja mittauksesta on todettava, että yksi asia joka on viime vuodelta nostettava erityisesti esiin, on Vanhankylänniemen käyttö ja hoitosuunnitelman hyväksymisprosessi. Tässä prosessissa oli valtuustoryhmien yhteistyöllä erityisen painava merkitys kuntalaisten tahdon toteutumisen varmistamisessa. Lopulliset suunnitelmat laadittiin jalat maassa ja sieltä saatiin poistettua ylimitoitetut ja kuntalaisten kannalta epätarkoituksenmukaiset osuudet pois.

Hannu Siltala
Kaupunginvaltuutettu
Järvenpään Vasemmistoliiton
Valtuustoryhmän puheenjohtaja