Järvenpäässä 5.3.2005 pidetyn Keski-Uudenmaan Vasemmistoliiton kunnallisseminaarin 2008 kannanotto julkisten palvelujen turvaamiseksi

 

Julkisten palveluiden turvaaminen

 

Kauppalehden artikkelissa keskiviikkona 3.3.2005 peruspalveluministeri Liisa Hyssälä (kes) "liputti" julkisen terveydenhuollon kilpailuttamisen puolesta. Hänen mukaansa julkiset terveyspalvelut eivät selviydy hoitotakuun velvoitteista, jotka astuivat voimaan 1.3.2005. Miten näin on päässyt käymään, onhan peruspalveluministeri Liisa Hyssälä ollut mukana valmistelemassa hoitotakuuseen liittyvää lainmuutosta. Hän on siten ollut koko ajan tietoinen syntymässä olevasta tilanteesta, mutta ei ole puhunut siitä mitään. Voidaan perustellusti kysyä, miksi lain valmisteluvaiheessa syntyvissä olevista ongelmista ei mainittu mitään, eikä valtion talousarvioon vuodelle 2005 varattu riittävästi pääomia hoitotakuuta varten? Kyseessä on mitä ilmeisimmin ollut tarkoituksellinen toimintatapa, jossa julkinen valta voidaan osoittaa kykenemättömäksi asiassa. Näin avuksi tai peräti korvaajaksi tarvitaan yksityisiä yrityksiä. 

 

Näin on syntymässä Liisa Hyssälän haluama tilanne (?), jossa palveluiden määrän ja laadun asemasta taloudellisten voittojen maksimointi nousee keskeiseen asemaan. Tämä ei voi tietää mitään hyvää kuntalaisille. Hoitomaksut ja kuntien veroeurot muuttuvat yksityisten yritysten voitoiksi. Vaarana on, että palveluiden määrä vähenee ja laatu heikkenee, vastakkaisista väitteistä huolimatta. Miksi näin voidaan väittää? Julkisen vallan toiminnan tarkoitus on toteuttaa ihmisten tarvitsemat palvelut, toissijainen tarkoitus on taloudelliset seikat. Tietysti on toivottavaa, että yhteiset varat riittävät määrältään ja laadultaan hyviin ja kattaviin palveluihin.

 

Yksityisen yrityksen toiminta tähtää sijoitetun pääoman tuototon eli voiton maksimointiin. Markkinahenkisyyttä ei tarvitse hakea ministeritasolta ja hallituksesta asti. Huolestuttavaa politiikkaa näyttävät edustavat myös Järvenpään Vihreiden kannanotto. Valtuutettu Seija Kareinen puhui vahvasti ja analyyttisesti sijoitetun pääoman tuoton puolesta puheenvuorossaan Järvenpään valtuustossa 28.2.2005 kaikkia Kuumakuntia koskevassa Kiljavan sairaala-asiassa. Palvelut ja ihmiset ovat tässä pelissä vain kuluerä eli "välttämätön paha", mutta kuitenkin tarvittava liikevoiton varmistamiseksi. Kilpailuttaminen johtaa siten kuntalaisten kannalta huonoon lopputulokseen, joten se ei saa toteutua. On siten turvattava julkisten palveluiden säilyminen Keski-Uudenmaan kunnissa.

 

Vetoomus valtuutetuille:

Järvenpäässä koolla ollut Keski-Uudenmaan kuntien Vasemmistoliiton kunnallisseminaarin 2008 osanottajat pohtivat syntymässä olevaan vaarallista tilannetta. Seminaarin osanottajat vetoavat eri kuntien valtuustojen jäseniin, että kilpailuttamisen sijaan julkiset terveyspalvelut tuotetaan ensisijaisesti omana tuotantona. Omia terveyspalveluja kehitetään entistä paremmiksi, varaamalla riittävät henkiset ja taloudelliset voimavarat tähän tarkoitukseen.

 

Järvenpää 5.3.2005

VAS seminaari