:: hannusiltala.com ::

Etusivu
Foorumi
Henkilökuva
Kirjoituksia
- Valtuustosta
Kuvia
Yhteystiedot
Linkit

 

Palkkavertailu yli alojen edistää tasa-arvoa (30.11.2006)

On hieno asia, että kokoomus edes näin vaalien alla nostaa naisten miesten väliset palkkaerot esiin. Tuleepahan tärkeä tasa-arvoon oleellisesti liittyvä epäkohta laajempaankin keskusteluun. Hieman jeesustelulta kokoomuksen välikysymysveto vähän tuntuu. Monet kokoomuksen kannattajista ovat sellaisessa asemassa yritysten omistajina ja korkeina yritysjohtajina, että he olisivat voineet ja voisivat parantaa naisten palkkausta.

Palkkaerojen vertailemiseksi olisi teetettävä puoluettomia tutkimuksia, sen sijaan, että verrattaisiin palkkaeroja vain alojen sisällä palkkaeroja tulisi nimenomaan uskaltaa verrata eroja alojen yli. Peruslähtökohdaksi tulisi ottaa työn vaativuus ja sen vertailu.

Tähän on olemassa tutkitut ja testatut menetelmät ja välineet, jos vain työmarkkinajärjestöillä uskallusta ja halua siihen riittää. Uskallan väittää, että puolueeton vertailu toisi paljon sellaista tietoa, joka osoittaisi monien naisvaltaisten alojen työn vähintään yhtä vaativaksi tai vaativammaksikin kuin joidenkin miesvaltaisten alojen.

Palkkaerojen vertailua vastustetaan usein väitteellä, että se olisi feministipropagandaa, Ne ovat juuri niitä mitätöintiheittoja, jolla peitellään sitä, että ei haluta todellisuudessa tuoda esiin ja tunnustaa esimerkiksi hoiva-alojen työn vaativuuden ja vastuullisuuden korkeaa tasoa.

Usein puhutaan tuottavista aloista, joita usein insinöörialat ym. teollisuudenalat edustavat. Tällä perusteella voidaan myös perustella palkkaeroja suhteessa ns. ei tuottaviin "tukitoiminta" aloihin. Täytyy muistaa, että ilman näitä tukitoiminta-aloja, hoiva-alat, opetusalat, kirjastot, sosiaaliala jne. ei niillä kovillakaan aloilla tehtäisi tuottavaa työtä. Pitäisi mennä sellaiseen järjestelmään tulopoliittisissa ratkaisuissa, joissa näille tukialoille lohkaistaisiin oma siivu teollisuuden ym. kovien alojen tuottavuuden kasvusta.

Naisten ja miesten välisistä palkkaeroja ei ratkaista ohjaamalla naisia miesvaltaisille aloille. Ei se nosta näiden yhteiskunnan toimivuuden ja ihmisten elämän kannalta välttämättömien alojen arvostusta ja palkkatasoa. Ratkaisu toimii yksilötasolla sosiaalisen nousun välineenä, mutta ei sen enempää.

Hannu Siltala
kaupunginvaltuutettu
Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja
Vasemmistoliiton kansanedustajaehdokas Uudeltamaalta
Järvenpää

www.hannusiltala.com