:: hannusiltala.com ::

Etusivu
Foorumi
Henkilökuva
Kirjoituksia
- Valtuustosta
Kuvia
Yhteystiedot
Linkit

 

Näyttötutkintojärjestelmä kaipaa uudistamista (12.3.2007)

Vasta ikään päättynyt VR koulutuskeskuksen tulevaisuutta tarkastellut Liikenneministeriön työryhmän raportti "Turvallisuustehtävien koulutus rautatiealalla" ja liikenneministeriön hallinnonalalta opetusministeriön hallinnonalalle ja erikoisammattioppilaitokseksi siirtämistä varten perustettu tynkätyöryhmäksi jäänyt VR Yhtymän vetämä työryhmä osoittivat, että nykyinen näyttötutkintojärjestelmä ei sellaisenaan suoraan sopisi liikenneturvallisuustehtävien koulutukseen. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä ettei hakemalla poikkeusmenettelyjen kautta tai uudistamalla koko näyttötutkintojärjestelmää voitaisi jossain vaiheessa saada myös liikenneturvallisuustehtäviin ammattitutkintoja.

Käytännössä suurin ongelma nykyisessä näyttötutkintojärjestelmässä on siinä, että siinä periaatteessa kuka tahansa tutkinnon suorittamista haluava voi vaatia ja antaa näytön ammattitaidosta ilman valmentavaa koulutusta. Tosiasia kuitenkin liikenneturvallisuustehtävissä on, että niihin ei ole mahdollista mitenkään muuten valmentautua näyttöä varten kuin asianmukaisesti ohjatussa koulutuksessa, työnopastuksessa ja työharjoittelussa. Toinen merkittävä ero muihin aloihin nähden on siinä, että liikenneturvallisuustehtävissä vaaditaan, että alalle hakeutuva täyttää tietyt lainmukaiset psykofyysiset omaisuudet.

Ongelma valmentavasta koulutuksesta on tullut esiin muissakin yhteyksissä kuin rautatiealalla. Vaikka näyttötutkinto on teoriassa mahdollista suorittaa ilman valmentavaa koulutusta, ei se kuitenkaan valtaosassa tutkintoja käytännössä onnistu ilman näyttöihin valmentavaa koulutusta. Osassa näyttötutkintoja on ns. pakollisia valmentavia osuuksia ennen varsinaisia näyttöjä. Tällainen on esimerkiksi vartijan tutkintoa edeltävä pakollinen viikon kurssi ennen kuin edes pääsee työskentelemään alalla. Tietämäni mukaan ei kuitenkaan ainuttakaan sellaista tutkintoa, jossa ennen näyttöjä olisi aina ja kaikkien näyttöjen osalta pakolliset valmentavat osuudet.

Oman mielenkiintoisen lisänsä tuo kokonaisuuteen opetushallituksen näkemys lausunnossaan raportista "Turvallisuustehtävien koulutus rautatiealalla", että mitkään muut nykyistä koulutusohjelmista kuin veturinkuljettajan tutkinto ei olisi kelvollinen ja riittävän laaja ammattitutkinnoksi. Uskon, että tässä opetushallituksen asiantuntijat eivät ole riittävästi perehtyneet esimerkiksi nykyisiin liikenteenohjaajan, konduktöörin ja ratapihahenkilökunnan koulutusohjelmiin, opetussuunnitelmiin ja ao. koulutuksen käytännön järjestelyihin. Itse olen täysin vakuuttunut siitä, että nämä koulutusohjelmat ovat vaativuudeltaan ja laajuudeltaan sellaisia, että ne suuremmitta ponnisteluitta on mahdollista kirjoittaa laatia opetushallinnon edellyttämään virallisten tutkintojen muottiin. Ne mm. vastaavat jo nykyiseltä toteutustavaltaan pitkälti varsinaisia virallisia näyttötutkintoja.

Näyttötutkintojärjestelmä kaipaa uudistamista. Lain ja asetusten uudistamisen edellytyksenä olisi, että lähtökohdaksi myönnetään se, että on aloja, joista ei yksinkertaisesti voi antaa näyttöjä ilman näyttöihin valmentavaa koulutusta. Jos ei tällaiseen uudistukseen päästä jää eri aloille joukko ammatillisia koulutusohjelmia, jotka eivät saa virallisen ammattitutkinnon statusta ja kaikkea niihin liittyviä positiivisia asioita opiskelijalle.

Hannu Siltala
työehtosihteeri
kasvat.kand
Vasemmistoliiton
eduskuntavaaliehdokas
Järvenpää

www.hannusiltala.com