KILJAVAN KUNTOUTUSSAIRAALAHANKKEEN PALAUTTAMISESTA UUDELLEEN KÄSITTELYYN ÄÄNESTETTIIN

 

Järvenpään valtuusto käsitteli Kiljavan kuntoutussairaalahanketta. Järvenpään Vasemmistoliiton valtuustoryhmä yhtyi asian palauttamisesta tehtyyn esitykseen. Palautus hävisi äänestyksessä 34/17.

 

Sen sijaan Vasemmistoryhmä ei kannattanut koko Kiljavan hankkeesta luopumista.

Palautuskeskustelun ja vaatimusten keskeisin kritiikki kohdistui perusteellisen ja luotettavan kuntokartoituksen puutteesta. Myös eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen reunaehtoja hankkeeseen mukaantulolle pidettiin kohtuuttomina.

 

Järvenpään valtuuston Vasemmistoryhmä on suhtautunut Kiljavan sairaalahankkeeseen alusta asti myönteisesti.

 

Kuntoutussairaalan tarve on ymmärretty ilmeiseksi. Kuntoutussairaala merkitsee sitä, että Hyvinkään sairaalassa potilaalle tehtyjen leikkausten jälkeen siirretään heidät toipumaa Kiljavalle.

 

Nyt kunkin sairaanhoitopiirin kunnan potilaat on siirretty kuntoutumaa ao. kunnan terveyskeskuksiin. Tämä on merkinnyt mm. sitä että on jouduttu maksamaan sakkoja, jos potilasta ei ole ehditty riittävän nopeasti siirtää pois Hyvinkäältä.

 

Keskittämällä kuntoutuspalvelut Kiljavalle saavutetaan myös mahdollisuudet parantaa hoidon laatua ja nopeuttaa näin potilaiden kuntoutumista.

 

Voimien yhdistämistä samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien Kuumakuntien kanssa on pidetty taloudellisesti järkevänä.

 

Nurmijärvellä luonnonkauniilla paikalla sijaitseva 1938 rakennettu rakennuksen uusiokäyttö on ymmärretty edistävän kestävän kehityksen periaatteita.

 

Julkisuudessa on Kiljavan sairaalahanke ymmärretty tai haluttu ymmärtää jossain määrin myös väärin.

 

Kiljavasta ei ole tarkoitus tehdä järvenpääläisten heikkokuntoisten vanhusten viimeistä hoitopaikkaa. Järvenpään vasemmistoryhmä sitoutuu ehdottomasti irti kaikista tämän suuntaisista hankkeista.

 

Kiljavan kuntoutussairaalahanketta vastustavat tahot ovat tuoneet esiin huolensa Järvenpään oman uuden terveysasema rakentamisen siirtymisestä hamaan tulevaisuuteen, jos Kiljava toteutetaan.

 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä omalta osaltaan pitää huolen siitä, että omaa terveystalohanketta viedään vaalilupausten mukaisesti eteenpäin. Nämä kaksi hanketta Kiljava ja oma uusi terveystalo eivät ole toisilleen vastakkaisia hankkeita vaan toisiaan täydentäviä ja molemmat erittäin tarpeellisia.

 

 

Hannu Siltala

kaupunginvaltuutettu

Järvenpää