:: hannusiltala.com ::

Etusivu
Foorumi
Henkilökuva
Kirjoituksia
Valtuustosta
Yhteystiedot
Linkit

 

Järvenpään Vasemmistoliiton vuosikokous 6.2.2005

Järvenpään Vasemmistoliitto piti vuosikokouksen 6.2.05 Kiurulassa. Kokouksessa hyväksyttiin toiminta- ja tilikertomukset vuodelta 2004. Vuodelle 2005 johtokuntaan valittiin: puheenjohtajaksi Ilkka Järvinen, varapuheenjohtajaksi Jenni Komonen ja muiksi jäseniksi Hannu Siltala, Jaana Wahlsröm, Ulla Sandberg, Oula Hyrske ja Antero Harju. Varajäseniksi valittiin Salli Kivimäki, Antti Helakallio, Leena Pylvänäinen ja Anja Hietala.

Vuosikokous käsitteli mm. Järvenpään uuden valtuuston ensimmäisessä kokouksessa 24.1.05 lukuisten äänestysten jälkeen hyväksyttyä uutta palvelustrategiaa. Vasemmistoliiton valtuutettujen äänestyksissä hävinneet muutosehdotukset oli tarkoitettu suojaamaan henkilökunnan asemaa muutos- ja liikkeenluovutustilanteessa sekä rajoittamaan palvelujen ulkoistamista. Mahdollisissa ulkoistamistapauksissa, joissa kaupunki häviää tarjouskilpailun ja kaupungin työntekijät siirtyvät tarjouskilpailun voittaneeseen yritykseen, on Järvenpään Vasemmistoliiton kannanoton mukaan huolehdittava siitä, etteivät työntekijöiden työsuhde-edut missään tapauksessa saa heikentyä.

Järvenpään Vasemmistoliiton vuosikokous piti itsestään selvänä sitä, että terveyskeskuspalvelut säilytetään edelleen kaupungilla. Kokous ei myöskään pitänyt järkevänä ja kuntalaisten etujen mukaisena sitä, että Järvenpäässä uudet päivähoitopalvelut tuotettaisiin ainoastaan yksityisinä palveluina. Hallituksen politiikkaa paheksuttiin, jossa valtion kustantamia kuluja ollaan yhä enenemässä määrin siirtämässä kuntien kannettavaksi. Kokous kiinnitti myös huomiota siihen, että pitkäaikaistyöttömät joutuvat liian usein syrjäytyneiksi ja heidän on vaikea päästä mukaan normaaliin elämään.