Valtuustoaloite ennaltaehkäisevän toiminnan velvoittavuudesta Järvenpään kaupungin toiminnassa

 

 

Järvenpään valtuustossa ja hallintokunnissa on monessa yhteydessä todettu, että on syytä siirtyä jälkien korjaamisesta ennaltaehkäisevään toimintaan ja todettu myös, että taloudellisesti kannattavinta on ehkäistä vahinkojen synty. Virheiden ja vahinkojen ennakoiva välttäminen tuntuu itsestäänselvyydeltä, johon on helppo yhtyä. Ennaltaehkäisy jää kuitenkin helposti puheen tasolle, eikä päättäjienkään ole aina helppo tietää mitkä toimenpiteet ovat vaikuttavia ja pyrkivät ennaltaehkäisemään ei-toivottua toimintaa ja tapahtumia.

 

Järvenpään vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että taloussuunnitelmaan eri hallintokuntien sitoviksi tavoitteiksi kirjataan ennaltaehkäisevä toiminta ja se tehdään näkyväksi tavoitetasoina ja sille esitetään seurantatapa. Näin onkin tehty jo vuoden 2006-2008 taloussuunnitelmassa sosiaali- ja terveystoimen lapsi- ja nuorisotyössä, jossa perheiden vaikeuksien ennaltaehkäisy on merkitty sitovaksi tavoitteeksi. Sivistystoimen nuorisotoimessa ennaltaehkäisy on merkitty vaikuttavuus- ja palvelukykytekijäksi.

 

Vastaavalla tavalla kestävä kehitys tehtiin taloussuunnittelussa ja toiminnassa sitovaksi ja näkyväksi pari vuotta sitten.

 

Järvenpäässä        marraskuun  14 pv:nä 2005

 

 

Järvenpään Vasemmistoliiton valtuustoryhmä